bilgi@mi10web.com +90 500 038 38 38

Giriş

Bu web sayfasında yazılı olan bu Web Sitesi Standart Şartlar ve Koşulları, web sitemizi Web Sitesi

 

Bu Şartlar tam olarak uygulanacak ve bu Web Sitesini kullanımınızı etkileyecektir. Bu Web Sitesini kullanarak, burada yazılı tüm hüküm ve koşulları kabul etmeyi kabul ettiniz. Bu Web Sitesi Standart Hüküm ve Koşullarından herhangi birine katılmıyorsanız bu Web Sitesini kullanmamalısınız.

 

Küçüklerin veya 18 yaşın altındaki kişilerin bu Web Sitesini kullanmasına izin verilmez.

 

Fikri Mülkiyet Hakları

Sahip olduğunuz içerik dışında, bu Koşullar uyarınca, Şirket Adı ve / veya lisans verenleri, bu Web Sitesinde yer alan tüm fikri mülkiyet haklarına ve materyallerine sahiptir.

 

Size yalnızca bu Web Sitesinde yer alan materyalleri görüntülemek amacıyla sınırlı lisans verilir.

 

Kısıtlamalar

Özellikle aşağıdakilerin hepsiyle kısıtlısınız:

 

herhangi bir Web sitesi materyalini başka bir medyada yayınlamak;

herhangi bir Web Sitesi materyalinin satılması, alt lisanslanması ve / veya başka şekilde ticarileştirilmesi;

herhangi bir Web sitesi materyalini kamuya açıklamak ve / veya göstermek;

bu Web Sitesini bu Web Sitesine zarar verecek veya zarar verebilecek herhangi bir şekilde kullanma;

bu Web Sitesini, kullanıcının bu Web Sitesine erişimini etkileyen herhangi bir şekilde kullanma;

bu Web Sitesini geçerli yasalara ve düzenlemelere aykırı olarak kullanmak veya herhangi bir şekilde Web Sitesine veya herhangi bir kişi veya ticari işletmeye zarar verebilir;

bu Web Sitesi ile ilgili olarak herhangi bir veri madenciliği, veri toplama, veri çıkarma veya benzeri faaliyetlerde bulunmak;

herhangi bir reklam veya pazarlama yapmak için bu Web Sitesini kullanma.

Bu Web Sitesinin belirli alanlarının sizin tarafınızdan erişmesi kısıtlanmıştır ve Şirket Adı, tarafınızdan bu Web Sitesinin herhangi bir alanına, herhangi bir zamanda, mutlak takdir yetkisiyle erişimi kısıtlayabilir. Bu Web Sitesi için sahip olabileceğiniz herhangi bir kullanıcı kimliği ve şifre gizlidir ve ayrıca gizliliğinizi korumanız gerekir.

 

İçeriğiniz

Bu Web Sitesi Standart Şartlar ve Koşullarında "İçeriğiniz", bu Web Sitesinde görüntülemeyi seçtiğiniz ses, video metni, resimler veya diğer materyaller anlamına gelir. İçeriğinizi görüntüleyerek Şirket Adına, onu herhangi bir medyada kullanmak, çoğaltmak, uyarlamak, yayınlamak, tercüme etmek ve dağıtmak için münhasır olmayan, dünya çapında geri alınamaz, alt lisanslı bir lisans verirsiniz.

 

İçeriğiniz size ait olmalı ve üçüncü tarafların haklarını ihlal etmemelidir. Şirket Adı, İçeriğinizden herhangi birini herhangi bir zamanda bildirimde bulunmaksızın bu Web Sitesinden kaldırma hakkını saklı tutar.

 

Garanti yok

Bu Web Sitesi tüm hatalarla birlikte “olduğu gibi” sağlanır ve Şirket Adı, bu Web Sitesi veya bu Web Sitesinde yer alan materyallerle ilgili hiçbir beyan veya garanti vermez. Ayrıca, bu Web sitesinde yer alan hiçbir şey size tavsiyede bulunulmayacaktır.

 

Sorumluluğun sınırlandırılması

Hiçbir koşulda, Şirket Adı veya görevlileri, direktörleri ve çalışanları, bu tür bir yükümlülüğün sözleşme kapsamında olup olmadığı, bu Web Sitesini kullanımınızdan doğacak veya herhangi bir şekilde bağlantılı olacak herhangi bir şeyden sorumlu tutulamaz. Görevlileri, yöneticileri ve çalışanları dahil olmak üzere Şirket Adı, bu Web Sitesini kullanımınızdan doğacak veya herhangi bir şekilde dolaylı, dolaylı veya özel bir yükümlülük altına girmeyecektir.

 

Tazminat

İşbu vesile ile, bu Şartların hükümlerinin herhangi birini ihlal etmenizle ilgili olarak ortaya çıkan yükümlülükler, masraflar, talepler, dava nedenleri, zararlar ve giderlerden ve / veya tüm yükümlülüklere karşı tam olarak tazmin edersiniz.

 

Bölünebilirlik

Bu Şartların herhangi bir hükmünün yürürlükteki herhangi bir yasa uyarınca geçersiz olduğu tespit edilirse, bu hükümler, buradaki diğer hükümler etkilenmeden silinecektir.

 

Terimlerin Değişimi

Şirket Adı, bu Şartları uygun gördüğü her an revize edebilir ve bu Web Sitesini kullanarak bu Şartları düzenli olarak gözden geçirmeniz beklenir.

 

Görev

Şirket Adı'nın bu Şartlar altındaki haklarını ve / veya yükümlülüklerini herhangi bir bildirimde bulunmaksızın devretmesi, devretmesi ve alt sözleşmesi yapması mümkündür. Ancak, bu Koşullar kapsamındaki haklarınızı ve / veya yükümlülüklerinizi atayamaz, devredemez ya da taşerona veremezsiniz.

 

Tüm anlaşma

Bu Koşullar, bu Web Sitesini kullanımınızla ilgili olarak Şirket Adı ile sizin aranızdaki sözleşmenin tamamını oluşturur ve önceki tüm anlaşmaların ve anlaşmaların yerine geçer.

 

Geçerli Kanun ve Yargı Yetkisi

Bu Koşullar, Ülke Devleti yasalarına göre yönetilecek ve yorumlanacak ve herhangi bir anlaşmazlığın çözümü için Devletin ve eyaletteki federal mahkemelerin münhasır olmayan yargı yetkisine tabi olacaksınız.