bilgi@mi10web.com +90 500 038 38 38

7 Nisan 2016 tarihinde resmi gazetede yayımlanan 6698 sayılı “Kişisel Verilerin Korunması Kanunu” ile birlikte, idari ve teknik tedbir başlıkları olarak belirtilen önlemler listesine ve kurumunuzun veri güvenliği ve kişisel verinin korunması hakkındaki ihtiyaçlarına yönelik danışmanlık çözümleri ile sizleri “KVKK Danışmanlık” hizmetlerimiz ile buluşturmaktayız.


 

   


 *Kanun kapsamında hazırlanması gereken politika, veri envanteri gibi dokümanları şirketin süreçlerine uygun şekilde hazırlanmasını sağlamak,
 *Teknik tedbirler kapsamında yetki ve erişim matrislerinin oluşturulması ve güncellenmesi,
 *Kurum içerisinde işlenen kişisel verileri saldırılardan ve kayıplardan korumak için gerekli altyapıyı oluşturmak,
 *Kanun kapsamında yaşanacak gelişmeler ile ilgili sürekli bilgi vermek,
 *KVKK kapsamında İdari Tedbirlerin alınması ve halihazırda alınan idari tedbirlerin denetimi,
 *Kişisel Verilerin Korunması Politikasının incelenerek gerekli revizyonlarının yapılması,